مقاله نویسی

مقاله نویسی
آموزشیار: فاطمه جمالی

شرح دوره دوره پروپزال نویسی:

+ معرفی پروپزال و بیان تفاوت ها

+بیان بخض محتوایی و روش شناسی کار

+انتخاب موضوع

+نوشتن مقدمه

+نوشتن بیان مساله

+نوشتن ضرورت و اهمیت

+بررسی کلی بخش روش شناسی کار

+مروری بر آمار و متغیرها و نرم افزاها

+بررسی انواع روش های پژوهش و گردآوری اطلاعات

+آموزش نوشتن منابع

+آموزش (اندونت و مندلی)

+تکمیل مباحث تکمیلی (ملاحظات اخلاقی،مراحل اجرایی ثبت و دفاع پروپزال)

در facebook به اشتراک بگذارید
فیس بوک
در twitter به اشتراک بگذارید
توییتر
در linkedin به اشتراک بگذارید
لینکدین
در whatsapp به اشتراک بگذارید
واتس آپ